Internetstiftelsen finansierar standardisering för det smarta samhället

Internetstiftelsen meddelade precis att de beviljat finansiering till fem olika teknikprojekt. Däribland ett projekt för Öppen, säker och interoperabel infrastruktur för Smarta Samhällen som Peter Waher föreslagit. För den tekniskt intresserade finns här lite information om projektet. Personer eller företag som är intresserade att delta i projektet får gärna kontakta Peter.

Read more.peter@waher.se
2018-08-18, 20:35:59